English Turkish Russian Arabic Üye Olun | Yardım | Site Haritası | Hakkımızda 
  Bulunduğunuz Yer: KOBİ Destek Merkezi > MARKA PATENT Menu
  Ana Sayfa | İş Teklifleri | Sanal Fuar | KOBİ Destek Merkezi | Şirketim 07.12.2023


  Kullanıcı Bilgileri
  Kullanıcı Adı:
  
  Şifre:
  

  

 Şifremi Unuttum
 YATIRIM TEŞVİK
 GÖZETİM ve KONTROL SERVİSİ
 FİKRİ VE SINAİ HAKLAR
 E - TİCARET DESTEK
 DIŞ TİCARET DESTEK
 MARKA PATENT
 CE İŞARETİ
 ISO DESTEK
 BİLİŞİM ve TEKNOLOJİ
 ULUSLARARASI FİRMA İSTİHBARATI

 

 

MARKA, PATENT, TASARIM TESCİL İŞLEMLERİ

Sınai Mülkiyet kavramı genel tanımı ile, sanayi de ve tarımdaki buluşların, yeniliklerin, yeni tasarımların ve özgün çalışmaların ilk uygulayıcıları adına veya ticaret alanında üretilen ve satılan malların üzerlerindeki üreticisinin veya satıcısının ayırt edilmesini sağlayacak işaretlerin sahipleri adına kayıt edilmesini ve böylece ilk uygulayıcıların ürünü üretme ve satma hakkına belirli bir süre sahip olmalarını sağlayan gayri maddi bir hakkın tanımıdır. Sınai Mülkiyet hakları aşağıda tanımlanan konuları kapsamaktadır;
 • Patentler ve Faydalı Modeller
 • Ticaret ve Hizmet Markaları
 • Endüstriyel Tasarımlar
 • Coğrafi İşaretler
 • Entegre devrelerin topografyaları
Gerekli belgeler ve Başvuru için tıklayınız
Patent nedir? Patentle Korunacak Buluşlarda Aranan Kriterler Nelerdir? Hangi Buluşlar Patent İle Korunabilir?
Türkiye 'de ve dünyada yeni olan ve tekniğin bilinen durumunun aşılması kriterine uygun olan buluşların sahiplerine belirli bir süre, bu buluş konusu ürünü üretme ve pazarlama hakkının tanınmasıdır.

Patentle korunacak buluşlarda aranan kriterler şunlardır;
 • yenilik
 • tekniğin bilinen durumunun aşılması
 • sanayiye uygulanabilirlik
Yenilik, başvuru yapılmadan önce başkaları tarafından yazılı, sözlü ya da uygulanarak açıklanmamış olmak anlamında mutlak yeniliktir. Tekniğin bilinen durumunun aşılması kriteri ise "konuda uzman bir kişinin kolayca düşünüp uygulamaya koyamayacağı" nitelik anlamındadır. Sanayiye uygulanabilirlik, buluşun tümüyle kuramsal olmak yerine pratiğe uygulanabilir özellik taşıması demektir. Bu üç kriteri taşıyan buluşlar patent ile korunurlar.
Faydalı Model Nedir?
Türkiye 'de ve dünyada yeni olan sanayie uygulanabilen buluşların sahiplerine belirli bir süre, bu buluş konusu ürünü üretme ve pazarlama hakkının tanınmasıdır.
Bir Buluşun Faydalı Model Verilerek Korunabilmesi İçin Gerekli Kriterler Nelerdir?
 • Yenilik,
 • Sanayiye uygulanabilirlik.
Patent ve Faydalı Model Belgesi Koruma Süreleri Kaç Yıldır?
 • İncelemeli patent 20 yıl,
 • İncelemesiz patent 7 yıl,
 • Faydalı model belgesi 10 yıl,
süreyle korunur.

Gerekli belgeler ve Başvuru için tıklayınız
Marka Nedir?
Bir teşebbüsün mal veya hizmetlerini bir başak teşebbüsün mal veya hizmetlerinden ayırt etmeyi sağlaması koşuluyla kişi adları dahil, özellikle sözcükler şekiller harfler, sayılar malların biçimi veya ambalajları gibi çizimle görüntülenebilen veya benzer biçimde ifade edilebilen baskı yoluyla yayımlanabilen ve çoğaltılabilen her türlü işarettir.
Marka Tescilinden Doğan Hakların Kapsamı Uyarınca Hangi Faaliyetler Kısıtlanabilir?
İşaretin mal veya ambalajı üzerine konulması, işareti taşıyan malın piyasaya sürülmesi veya bu amaçla stoklanması, teslim edilebileceğinin teklif edilmesi veya o işaret altında hizmetlerin sunulması veya sağlanması, işareti taşıyan malın ithali veya ihracı, İşaretin teşebbüsün iş evrakı ve reklamlarda kullanılması.
Marka Korumasından Kimler Yararlanabilir?
Türkiye'de marka korumasında, Türkiye Cumhuriyeti sınırları içinde ikametgahı olan veya sınai veya ticari faaliyette bulunan gerçek veya tüzel kişilerce veya Paris Sözleşmesi yahut Dünya Ticaret Örgütü Kuruluş Anlaşması'na taraf devlet vatandaşı olarak başvuru hakkına sahip kişiler yararlanır. Yukarıdaki paragraf kapsamına girmemekle beraber, Türkiye Cumhuriyeti uyruğundaki kişilere kanunen veya fiilen marka koruması tanınmış yabancı devletlerin gerçek veya tüzel kişileri de karşılıklılık ilkesi uyarınca Türkiye'de marka korumasından aynı şekilde yararlanır.
Tescil Edilen Marka Kaç Yıl Süre İle Korunmaktadır?
Tescilli markanın koruma süresi başvuru tarihinden itibaren on yıldır. Bu süre talep üzerine onar yıllık dönemler halinde sonsuz sayıda yenilenebilir. Koruma süresi sona eren marka, sahibinin veya onun yetkili kıldığı vekilin talebi halinde yenilenir. Yenileme talebinin yapılması koruma süresinin sona erdiği ayın son gününden önceki altı ay içinde gerçekleştirilir. Bu sürenin kaçırılması durumunda, yenileme talebi, ek ücret ödenmesi koşuluyla, koruma süresinin sona erdiği ayın son gününden itibaren altı aylık süre uzatımı içinde de yapılabilir. Yenilenmeyen markalar hükümsüz sayılır.

Gerekli belgeler ve Başvuru için tıklayınız
Tasarım Nedir?>
Bir ürünün tümü veya bir parçası veya üzerindeki süslemelerin, çizgi, şekil, biçim, renk, doku, malzeme veya esneklik gibi insan duyuları ile algılanabilen çeşitli unsur veya özelliklerin oluşturduğu bütündür.
Hangi Tasarımların Korunması İçin Başvuruda Bulunulmalıdır?
Yeni ve ayırt edici niteliğe sahip tasarımların korunması için Türk Patent Enstitüsüne başvuruda bulunulmalıdır. Bileşik bir ürünün bir parçası ile ilgili tasarımın kendi yeni ise ve ayırt edici niteliğe sahipse ayrıca korumadan yararlanır.
Endüstriyel Tasarımlar Kaç Yıl Süre İle Koruma Altına Alınır?
Tescilli Tasarımların koruma süresi başvuru tarihinden itibaren 5 yıldır. Anılan süre beşer yıllık dönemler halinde yenilenmek üzere, toplam 25 yıla kadar uzatılabilir.


Email : marka@smetc.com
Bilen-Isc Genel Gözetme Ve Kontrol Servisleri Ltd.Sti Ankara Patent Bürosu Ltd. Sti. Türkiye Küçük ve Orta Ölçekli Isletmeler, Serbest Meslek Mensuplari ve Yöneticiler Vakfi Arti Yönetim Danismanligi Ltd. Sti. Dun and Bradstreet Türkiye - Finar A.S. Mavi Piksel Internet Çözümleri Ltd. Sti. UTG Dis Ticaret Ltd. Sti. Yalçiner Danismanlik Ve Dis Ticaret Ltd. Sti. Kalitest RS Danismanlik Ltd. Sti. Zemin Danismanlik & Egitim Hizmetleri Ltd. Sti.

Genel Sözleşme Şartları - Privacy Policy
© 2001 E-Kobi Bilişim Sistemleri Sanayi ve Dış Ticaret Ltd. Şti. Telif hakları E-Kobi Ltd.'e aittir.
Bu site en iyi 800x600+ çözünürlükte, IE 5+ ve/veya Netscape 4.7+ gezginleriyle izlenebilir.
  Powered By Mavi Piksel